”Превращения Эфемериды“

”Превращения Эфемериды“
Фотограф — Alexandra Kosobokova. Designer — Aleksandra Tsoy.
Make up/Hair — Anna Zakhozhaia.
Model — Natasha @ AlmodelsNY.

При поддержке .